Mateřská škola

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

 

Filozofií naší školy je vychovávat samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, které si dovedou navzájem pomáhat a položit tak základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Jsme připraveni zajistit péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené a děti talentované.

Pečujeme o děti se špatnou výslovností – v MŠ funguje výuka logopedie.V rámci prevence špatné výslovnosti jsou s dětmi prováděna jazyková cvičení.

Děti se podílejí i na veřejném životě obce. Vystupují v místním kult. domě v rámci oslav Dne matek, vítání nových občánků, rozsvěcování vánočního stromu a Kardinálských dnů.


 

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Ivo Mudrák

Innovation One s.r.o.

+420 774 618 171

+420 226 257 010

www.innone.cz

ivo.mudrak@innone.cz

NEJBLIŽŠÍ   AKCE

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ bude v době prázdnin otevřena  od 1.7. - 10.7.2020.Provoz se bude týkat všech dětí od zaměstnaných rodičů,kteří si své dítě nahlásí buď telefonicky,nebo sms zprávou.Týká se to i těch ,kteří jsou nyní doma a rodiče pobírají do konce měsíce června ošetřovné na své dítě.

Kontakt

Mateřská škola č.p.359
Francova Lhota
75614
571458110 mat.skolafl@volny.cz