Řízení školy 

 

- organizační řád a směrnice vydané ředitelkou školy vymezují               jasná pravidla a kompetence zaměstnanců

- ředitelka školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců

- kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ

- čtyřikrát ročně jsou konány pedagogické rady, provozní porady             dle potřeby

- všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na zpracování ŠVP

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Adam Dorňák

778708710

adam.dornak@innone.cz

www.innone.cz

Pobočky:Praha-Plzeň-Zlín

Kontakt

Mateřská škola č.p.359
Francova Lhota
75614
571458110 mat.skolafl@volny.cz